Новини
27.04.2015 17:10

ШАНОВНІ МИКОЛАЇВЦІ !

В квітні кожна родина отримає бланки заяви та декларації для оформлення субсидії.

Призначення субсидій на житлово-комунальні послуги буде здійснюватися після надходження заяв та декларацій, наданих громадянами особисто або надісланих ними поштою до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій.

Надаємо Вам розширену інформацію з роз'ясненнями щодо надання субсидій, приклади оформлення заяв і декларацій, про місця знаходження районних управлінь та додаткових пунктів прийому по оформленню субсидій.

Додаткові пункти у ЖЕКах, віддалених мікрорайонах міста, районних відділеннях міського територіального центру де також буде здійснюватися прийом заяв та декларацій від громадян для призначення субсидій.

ЖИТЛОВА  СУБСИДІЯ

       Житлова субсидіяє безповоротною адресною допомогою держави малозабезпеченим сім’ям на оплату житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого газу, твердого палива.

Субсидії  призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги,  скраплений газ, тверде та рідке  пічне  побутове  паливо  у  межах соціальної норми житла та соціальних  нормативів користування житлово-комунальними послугами з  урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом  визначеного  Кабінетом  Міністрів  України  обов’язкового відсотка  платежу. 
Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації або особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму(оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

В окремих випадках на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі держадміністрацій  та виконавчих органів міських і районних рад або  утворених ними комісій та  актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися іншій особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію,  але які сплачують вартість одержуваних житлово-комунальних  послуг.

Право на отримання субсидії мають громадяни, які проживають у державному та громадському житловому фонді, в тому числі у гуртожитках, приватизованих квартирах та кооперативах, у приватних будинках.      

Субсидія є безповоротною адресною допомогою. При її призначенні громадяни не беруть на себе зобов'язання щодо її повернення. це принципово відрізняє субсидію від позик, кредитів та інших видів договірних зобов'язань, коли особа мусить повертати отримані на певних умовах кошти. Отримання субсидії не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

В Умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги Урядом прийнято постанову №106 від 28.02.2015, якою передбачено реформування програми надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Для кожної родини, виходячи з її доходів, обов’язковий відсоток платежу обраховується індивідуально.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

     01.05.2015 року призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів  Для призначення субсидії необхідно надати:

Субсидії будуть призначатися на підставі задекларованих заявником даних.

При цьому перевірка достовірності цих даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій.

З травня 2015 року скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій крім здійснення одноразової дорого вартісної покупки (на суму понад 50 тис. гривень):

- наявність у власності двох житлових приміщень;

- наявність у власності двох автомобілів;

- наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;

- здача в оренду житлового приміщення;

- здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оплата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 прожиткових мінімумів;

Починаючи з травня місяця 2015 року субсидії будуть призначатися на 12 місяців, а не опалювальний та неопалювальний період як це було раніше. При цьому встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін).

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках - за попередній календарний рік.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за шість місяців, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб,  після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за формами, затвердженими Міністерством соціальної політики України.

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу.

Рішення про призначення (не призначення) субсидій приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, необхідних для призначення субсидії.

Отримувачі житлових субсидій несуть відповідальність за надані відомості про доходи.

При заповненні заяви (інструкція та зразки заповненнявсі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім'ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язаний повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації. Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого управління соціального захисту населення поштою.

У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють фахівці з соціальної роботи.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

         Надання раніше призначеної субсидії припиняється

    - за поданням житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо змінився власник особового рахунка або громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами,

    - якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан,  що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума  субсидії, - з місяця,  в якому виявлено порушення;

- у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;

     Сума надміру нарахованих субсидії повертається отримувачем субсидії у подвійному розмірі.

У разі коли громадянин добровільно не повернув  надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її  стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

СУБСИДІЇ НЕ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ

Якщо сім’ї відмовлено  в призначенні субсидії -

подати заяву до комiсiї або до органу місцевої влади, оскаржити  рішення у судовому порядку.

У разі затвердження нових тарифів i цін на житлово-комунальнi послуги, вiддiли державних допомог проводять перерахунки сум призначених субсидій самостійно без звернень громадян

Субсидія на загальних підставах не призначається:

Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

якщо з’ясовано , що сім’я має додаткові джерела для існування не зазначені у декларації про доходи та майно.

У разі затвердження нових тарифів i цін на житлово-комунальнi послуги, вiддiли державних допомог проводять перерахунки сум призначених субсидій самостійно без звернень громадян.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами:

  1. Заводське УСВіК 34-31-69 ( вул. Морехідна, 9)
  2. Ленінське УСВіК 22-81-27 (вул. Миколаївська,17)
  3. Центральне УСВіК 47-92-84 (вул. Декабристів, 25)
  4. Корабельне УСВіК 60-04-84 ( вул. Ново будівна, 1)

Управління соціальних виплат і компенсацій Центрального району
Департаменту праці та соціального захисту населення ММР

 

 

Версія для друку

 
 
 
 
 
GISMETEO: Погода по г.Николаев