Звернення громадян

Порядок надання адресної грошової допомоги громадянам

Адресна грошова допомога надається громадянам зареєстрованим у Центральному районі за рахунок коштів бюджету міста, за їх особистою заявою.

Грошова допомога надається, як правило, один раз на рік:

а)  мешканцям району у зв'язку з втратою здоров'я, які потребують лікування;

б) мешканцям району у зв'язку з матеріальними труднощами, які склалися внаслідок тривалої хвороби та смерті члена сім'ї;

в) мешканцям району на прожиття, у зв'язку зі скрутним матеріальним становищем.

Заяви   громадян  про   надання   адресної  грошової  допомоги виносяться на розгляд комісії адміністрації.
Засідання комісії адміністрації Центрального району по наданню адресної грошової допомоги проводяться першого тижня кожного
місяця.

На комісію надається комплект документів:

- заява про надання матеріальної допомоги;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

- документ, що підтверджує необхідність надання матеріальної допомоги (медична довідка, довідки про нещасний випадок, стихійне лихо, пожежу тощо);

- ксерокопія паспорта;

- ксерокопія ідентифікаційного коду;

- особовий рахунок, відкритий заявником у банку (за наявності);

- форма-3, або довідка про склад сім`ї.

 Комісія адміністрації розглядає матеріали про надання адресної грошової адресної допомоги, визначає доцільність призначення та встановлює її розміри. Протоколи засідання комісії передаються департаменту праці та соціального захисту населення для підготовки проекту рішення виконавчого комітету.

Фінансування виплат адресної грошової допомоги проводиться міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на особові рахунки, відкриті заявниками в банках. У виключних випадках передбачається виплата матеріальної допомоги готівкою.


За довідками необхідно звертатися:

Загальний відділ

к.118

Начальник відділу

Аркуша
Людмила Миколаївна

37-56-77

к.118

Головний спеціаліст

Єфімова
Валентина Миколаївна

37-56-77

 

Порядок
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

1. Загальні положення

1.1. Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого надається згідно  постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99, рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.03.07 № 666 «Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»  та від 26.12.2014 № 1273 «Про внесення доповнення до рішення виконкому міської ради від 23.03.07 № 666 «Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого».

1.2. Допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, надається за останнім місцем її проживання з коштів міського бюджету в межах обсягів, затверджених у кошторисах видатків адміністрації Центрального району на зазначені цілі.

1.3. Загальний відділ адміністративно-господарського управління адміністрації Центрального району  здійснює прийом документів для виплати допомоги на поховання померлого (померлої), яка відноситься до  категорії осіб зазначених в п.2 даного положення.

1.4. Допомога на поховання надається виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.

1.5. Розмір допомоги на 2015 рік складає 40% від вартості ритуальних послуг комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба», що становить 600 грн.

1.6. За результатами розгляду звернення виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого про надання допомоги на поховання видається розпорядження голови адміністрації Центрального району.

1.7. Виплата здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності адміністрації Центрального району з коштів  місцевого бюджету передбачених по КТКВК 090412 КЕКВ 1343 шляхом  перерахування коштів на особовий рахунок, відкритий заявником у банку.

2. Категорії осіб на поховання яких видається допомога в адміністрації Центрального району

2.1. Аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I - IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб.

2.2. Дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

2.3. Особи, не застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

2.4. Особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

2.5 Особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

3. Необхідні документи

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, необхідно надати такі документи:

1) заяву;

2) паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення  померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого (ксерокопія);

3) ідентифікаційний код (ксерокопія);

4) довідка про смерть для отримання одноразової допомоги на поховання;

5) свідоцтво про смерть (ксерокопія);

6) довідка з останнього місця проживання померлого.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.2.1. розділу 2, необхідно надати довідку з вищого або професійно – технічного навчального закладу про навчання померлого (померлої) за денною формою в даному закладі або довідку про те, що померла особа була аспірантом, докторантом, клінічним ординатором.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.2.2., 2.3. розділу 2, необхідно надавати довідку про отримання на дитину допомоги відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам».

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.2.4. розділу 2, необхідно надавати:

1)  трудову книжку померлого (померлої);

2)  довідку з центру зайнятості, що особа не була зареєстрована як безробітна;

3) довідку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що померла особа не є застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та не була зареєстрована як підприємець;

4) довідку з Пенсійного фонду України, що померла особа не отримувала пенсію по інвалідності.

Для призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, які відносяться до п.2.5 розділу 2 необхідно надавати довідку, що особа не мала право на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».

4. Заключні положення

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

За довідками необхідно звертатися:

Загальний відділ


Кабінет

Посада

П.І.Б.

Тел.

к.118

Начальник відділу

Аркуша
Людмила Миколаївна

37-56-77

obotd cen@nikgor.mk.ua

к.118

Головний спеціаліст

Єфімова
Валентина Миколаївна

37-56-77

 

 

 
 
 
 
 
GISMETEO: Погода по г.Николаев