Основні завдання

Адміністрація району:

- у межах своїх повноважень бере участь в реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі;
- дійснює у встановленому порядку управління окремими галузями діяльності, зокрема у межах, визначених міською радою та її виконавчим комітетом, управління майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації району;
- узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення і вносить їх на розгляд міського голови, виконавчого комітету, міської ради;
- забезпечує виконання міських Програм в межах повноважень;
- оперативно надає до уповноваженого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу;
- адміністрація району, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління;
- здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.